Prinzapolka  Nicaragua som fugleland  Nicaragua som fugleland  Nicaragua som fugleland  Nicaragua som fugleland  Nicaragua som fugleland
 PRINZAPOLKA.DK        -   om miskito-indianere på østkysten af Nicaragua   -


 
 · Sygdommen Grisi Siknis  · Mad er ikke bare mad  · Indianere uden jord?  · Identitet og religion  · Uligheden er tilsigtet  · Nicaragua som fugleland
 
 · Avisartikel Nordjyske
 
 · Udstilling Esbjerg Museum  · Chokoladekage

Anmeldelse:

Field Guide to the Birds of Costa Rica

Richard Garrigues & Robert Dean. 387 sider, 166 farvetavler og 779 udbredelseskort, indb. Christopher Helm, London, 2007. ISBN 978-0-7136-8369-1. Pris kr. 345 i Naturbutikken.

Den gamle "bibel" Stiles & Skutch fra 1989 (A guide to the Birds of Costa Rica) er genoptrykt flere gange stort set uden ændringer. Der har ikke siden været gjort seriøse forsøg på at lave ny bestemmelseslitteratur om Costa Ricas fugleliv, på trods af at dette lille fredelige og lettilgængelige tropiske land hvert år modtager hundredtusinder af fugleinteresserede turister, foruden landet er hjem for et af de største "samfund" af fastboende ornitologer i Latinamerika. Stiles & Skutch blev i sin tid lanceret mere som opslagsbog end til brug i felten, en af de første af sin slags, den "tunge", videnskabelige og detaljerede håndbog som dækker et enkelt land. Den vejer næsten et kg, men til gengæld kan man få stort set alt at vide, der er værd at vide om Costa Ricas fugle. Stiles & Skutch er stadig hoved-referencen til landets fugleliv, men på nogle områder trængte den til en opdatering. Den kom med udgivelsen af denne bog i 2007. I modsætning til den ældre bog er Garrigues & Dean en moderne field guide med fokus på feltbestemmelse. Både forfatter og kunstner er fastboende ornitologer i Costa Rica.

Bogen fylder 19,5 x 12,5 cm og vejer 560 g, sammenligneligt med 'Fugle i felten' og opbygget på samme måde. Hovedparten af bogen udgøres af artsgennemgangen, hvor 4-6 arter er afbildet overfor en kort tekst og i de fleste tilfælde et udbredelseskort. Udbredelseskortene er udetaljerede i den forstand, at der ikke er skelnet mellem vinter- og sommerudbredelse, træk- eller standfugle, og kortene gengiver ikke landskabselementer (floder, bjergområder etc.) eller departementsgrænser. Til gengæld er Costa Rica jo et lille land med en karakteristisk kystlinje, og det er nemt at sammenligne med det relativt detaljerede kort på indersiden af omslaget. Og det er altså nemmere at orientere sig om en fuglearts udbredelse ved at kigge på et kort end ved at læse sig til det (i Stiles & Skutch er der ingen visuel fremstilling af arternes udbredelse).

De nødvendige opdateringer i forhold til Stiles & Skutch drejer sig først og fremmest om ændringer i systematikken; adskillige arter er i mellemtiden blevet opdelt, eksempelvis Cherrie's og Passerini's Tanager (tidligere Scarlet-rumped Tanager). Desuden er der på de knap 20 år sket en del forskydninger i udbredelsen af visse arter, især arter som er under spredning i takt med skovrydning.

Fra en feltornitologisk betragtning vil en bog som denne nok først og fremmest blive bedømt på plancherne. Sammenlignet med Stiles & Skutch (hvor Dana Gardner var mester for plancherne) er Robert Deans plancher i den nye bog klart en forbedring, alene pga. størrelsen. Der er flere fjerdetaljer, og plads til flere varierende dragter (alder, køn og racer). For nogle grupper er forbedringen særlig markant, eksempelvis kolibrier (hvor der i den gamle bog var afbildet 82 fugle over tre plancher, viser den nye 86 dragter, hvilket ikke i sig selv er nogen voldsom forøgelse, men det sker på 10 plancher, hvor den enkelte fugl præsenteres meget mere detaljeret). Vadefugle var noget ubehjælpsomme i Gardners streg; det er blevet meget lettere at bestemme eksempelvis ryler i vinterdragt med plancherne i den nye bog. Det samme gælder rovfugle (som stort set ikke var afbildet i flugt i Stiles & Skutch; i den nye bog er der indsat et opslag til sidst i bogen, hvor flugtbilleder af rovfugle er samlet (gentagelser af billeder fra de enkelte plancher, for at lette sammenligningen)). Hvor fuglene på en planche er afbildet i forskellig målestok er dette angivet med en tynd streg.

Robert Dean har gjort et godt job, når det gælder at levere illustrationer man kan bruge til feltbestemmelse. Detaljerne er korrekte, der er ingen tvivl om, at kunstneren kender de fugle han afbilder, og jeg er ikke stødt på fejl. Man må dog ikke forvente, at den kunstneriske kvalitet er på højde med den standard, vi er blevet vant til i europæiske felthåndbøger de sidste år. Fuglene har i Deans streg et lidt "støvet" og livløst anstrøg - men det er mere en æstetisk end en praktisk betragtning.

Jeg kan således anbefale bogen; under mine sidste to besøg i Costa Rica har den vist sig at være særdeles anvendelig i felten. Personligt vil jeg dog ikke undvære at tage Stiles & Skutch med på rejsen, jeg finder det rart ikke blot at vide hvilken fugl, jeg har set, men også at kunne læse lidt om den pågældende arts biologi og levevis.

Jørgen Peter Kjeldsen